background

Kon. Harmonie Leo XIII - Lier

Lidmaatschap


Leden
Iedereen kan lid worden hetzij als muzikant, hetzij als werkend lid; Er wordt geen lidgeld gevraagd.
Voordelen spelende leden: Muzikanten kunnen jaarlijks maximaal 100 euro tussenkomst bekomen bij herstelling of nazicht van hun instrument.
Voorwaarden: Men is minstens 1 jaar lid en men dient regelmatig de wekelijkse repetities bij te wonen.

Steunend lid
Mits jaarlijks lidgeld van € 20 is men steunend lid; u ontvangt de maandelijkse nieuwsbrieven zodat je het reilen en zeilen van onze harmonie op de voet kunt volgen.

Erelid
Mits jaarlijks lidgeld van € 40 is men erelid; u ontvangt dezelfde voordelen als steunende leden.

Sponsoring
Tarieven
sponsor € 50
hoofdsponsor € 250
De sponsors worden op onze concerten vermeld in het programmablad en op de website.
Een hoofdsponsor wordt bovendien op alle externe publicaties (affiches, flyers e.d.) vermeld.
Neringdoeners en handelaars kunnen hun sponsoring inbrengen bij hun belastingsaangifte.